AUTOBIOGRAFIJA JEDNOG JOGIJA PDF

Oboje su bili blagosloveni svetom prirodom. Kao deca, uz majku, rano smo sklopili prijateljstvo sa svetim spisima. On je odbio, uz primedbu da je i jedna rupija veliki novac. Tvoj otac je ismejao tu moju nameru. Onda se u tom polju, na udaljenosti od samo nekoliko jardi, iznenada pojavio lik mog gurua!

Author:Malalabar Akinogar
Country:Zambia
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):19 May 2013
Pages:326
PDF File Size:15.10 Mb
ePub File Size:15.1 Mb
ISBN:325-1-69391-516-8
Downloads:22407
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkinojoraRo en sam 5. Oboje su bili blagosloveni svetom prirodom. Kao deca, uz majku, rano smo sklopili prijateljstvo sa svetim spisima. On je odbio, uz primedbu da je i jedna rupija veliki novac. Moj guru mi je Druga po redu kasta, ratnika i vladara. Tvoj otac je ismejao tu moju nameru. Onda se u tom polju, na udaljenosti od samo nekoliko jardi, iznenada pojavio lik mog gurua! Lahiri Mahasaja! Lahiri Mahasaja se posebno zanimao za tvoje ro enje.

Ona je pritiskivala svoju glavu na malu sliku. Ta slika je jedna od najdragocenijih koje imam. Sam Lahiri Mahasaja je dao ocu, pa u sebi nosi svete vibracije. Ta fotografija je reprodukovana i u ovoj knjizi. U zagonetnom osmehu, otkriva se radost sjedinjenosti i Bogom. Srce mi je zaigralo od radosti. U trenucima kad bih 8 Bog kao vladar univerzuma. Namazao sam malo te masti na svoju nadlakticu.

Uvek sam imao na umu njen savet i sledio ga. Oslobo eni zmaj onda lebdi iznad krovova i veoma je zabavno hvatati ga. Umi sam predao i drugi trofej. To mi je sve tajanstveno i opasno! Imao sam oko jedanaest godina kada se Ananta verio. Me utim, planovi za najstarijeg sina Anantu, bacali su u senku sve prethodne obrede. Majka je primala brojne goste, koji su iz svojih udaljenih domova svakodnevno stizati u Kalkutu.

Me utim, neposredno pred taj dan imao sam zloslutnu viziju. Preneo sam mu tu kobnu vest. Do ite odmah. Na putu, u mestu gde smo presedali, presreo nas je jedan od mojih ujaka. Jedan moj brat od ujaka se nedavno vratio sa putovanja po svetim brdima. Umesto da s blagim osmehom prihvati taj moj, tada neizvodljivi plan, Ananta me stalno ismejavao. Premda ga je zamolila da mi ih prenese nakon godinu dana, moj brat je to odlagao. Tada sam te odnela svom guruu u Benaresu. Dok sam te milovala, molila sam se da te veliki guru primeti i podari ti svoj blagoslov.

Napravili su mi prolaz i ja sam se poklonila njegovim svetim stopalima. Odmah sam se uputila da pozdravim posetioca. Probudile su se mnoge uspavane uspomene. Okrugla starinska amajlija je bila ispisana sanskritskim slovima. Umrla je IV To je zakon na kome se zasnivaju zapovedi svih svetih spisa, da se mora govoriti istina.

Putovali bismo udobnom prvom klasom, za koju bi nam otac nabavljao karte. Glava i lice, bez ikakvih bora, bili su mu glatko izbrijani. Kako bi odagnao moju sumnju da mu smetam, pozdravio me je poput starog prijatelja. Malo uznemireno, osvrnuh se po praznoj prostoriji, u kojoj smo bili samo nas dvojica. Pre nepunih pola sata, upravo posle kupanja u Gangu, pristupio mi je Pranabananda.

Nemam pojma kako je znao da sam u to vreme bio tamo? Kedar Nath Babu mi je pokazao na sandale ispred podijuma.

Suptilno jedinstvo pojavnog sveta, pravom jogiju nije skriveno. Tako mogu po volji da se transcendiraju sve prepreke grube materije. Istrajao sam da tako meditiram osam godina. Na primer, Profesor neurofiziologije, Dr.

Ne mogu da napustim Benares. Kada je Emerson se na to smejao. Smisao veda je da ostvare svesno sjedinjavanje atmana s Brahmanom.

TRANSFERSOMES PDF

AUTOBIOGRAFIJA JEDNOG JOGIJA - znakovi vremena

.

PRINCIPLES OF COMPILER DESIGN BY AA.PUNTAMBEKAR PDF

Glavni izbornik

.

Related Articles