DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

Tygobar Prekrstite ovog asa ruke na grudima i potom probajte da im brzo zamenite poloaj. Zakljuci ovogistraivanja nagovetavaju da u svaku katego-riju spadaju po neki od gestova. Osmeh iskosa uz pogled navieGlave sputene i okrenute postrance, osmehujui se stisnutih usana, osoba izgleda mladalaki, veselo i tajnovito. Na primer, veina mukaraca uvlai prvo desnu ruku u rukav kaputa ili slinog odevnog predmeta, dok veina ena uvlai prvo levu ruku. Studije pokazuju i da, prilikom pregovora koji se vode telefonom, obino kao po-bednik izlazi osoba s jaim argumentima, ali da to nije uvek slu-aj onda kad se pregovara licem u lice, zato to, sve u svemu, ko-nane odluke ee donosimo na osnovu onoga sto vidimo nego onoga to ujemo.

Author:Arashile Kazira
Country:Belarus
Language:English (Spanish)
Genre:Education
Published (Last):10 March 2005
Pages:272
PDF File Size:2.68 Mb
ePub File Size:15.83 Mb
ISBN:372-5-87551-902-4
Downloads:13431
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MugulSalar definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer — PDF Files Veina mukaraca toga uopte nije svesna. Uvebavanje lanog osmehaKao to smo rekli, veina ljudi ne ume svesno da razlikuje laan osmeh od pravog i uglavnom smo zadovoljni ako nam se neko osmehuje — bez obzira na to da li je njegov osmeh pravi ih laan. Cesto se deava da kupci imaju skrivene razloge koje trgovci ni-kad ne otkriju, zato to ne uoe ni prekrtene ruke ni skup sig-nala koji ih prati, koji daju do znanja da kupac ima negativan stav u vezi s neim.

Ovakav osmeh budio je u mukarcima elju da je zatite, a u enama elju da budu kao ona. Ovo poka-zuje da je veina ljudi sklona da prekrsti ruke na grudima onda kad se ne slae s onim to uje.

Takoe, mogli biste da se nagnete prema toj osobi, otkrivenih dlanova, i kaete: Kazuje drugoj osobi da ne predstavljate pretnju i trai od nje da vas prihvati na linom nivou. Kan je sproveo eksperiment s ljudima koji su pokazivali pr-ve znake depresije. Era radija dala je prostor ljudima koji su umeli da barataju govornom reju, poput Vinstona erila, koji je divno govono, ali koji bi se danas, u vizuelnoj eri, verovatno tee izbono da po-stigne ono to je postigao.

Pogledavi ovu fotografiju, verovatno ete prepoznati glumca Hjua Granta. Vrlo je malo ljudi koji uopte razmiljaju o tome kako se ponaa-ju njihove ruke ili o nainu na koji se rukuju s nekim. Ovo moe da bude krlz ukoliko elite da prepustite kontrolu drugoj osobi ili joj dozvolite da veruje da gospodari situ-acijom ako, na primer, nudite izvinjenje.

Zene koje u ozbiljnom biznisu emituju enstvene signale gube na verodostojnosti. Hvatanje za prste moe42Hvatanje za prsteDefinitivni vodi lcroz govor telada bude i posledica razliitosti u linom prostoru osoba koje se rukuju. Na primer, veina mukaraca uvlai prvo desnu ruku u rukav kaputa ili slinog odevnog predmeta, dok veina ena uvlai prvo levu ruku.

Uoavanje skupova gestova i ne podudarnosti verbalnogka-nala i kanala govora tela predstavlja klju za precizno tumaenje stavova kroz govor tela. Alkohol uklanja in-hibicije i dozvoljava Ijudima da se vie smeju, to oslobaa en-dorfine. Shvatie da je potrebno da zauzme drugaiji pristup ukoliko eli da ga publika aktivno slua.

Do-kazao je da namerno proizvedeno osmehivanje i smeh pokree modanu aktivnost u pravcu spontane sree. Trajno povijena ustaSuprotno izvijanju uglova usana, da bi se pokazala srea, jeste po-vijanje uglova usana. Gkvor kao to se usmeni govor razlikuje od kulture do kulture, ta-ko se i neki signali govora tela takoe razlikuju.

Sto efikasnije vr-hunsJd prevarant uspeva da upotrebljava govor tela koji nagove-ftava islcrenost, a pri tom lae, to je bolji u svom poslu. Nije sve onako kao to izgledaSposobnost da shvatite ta se stvarno dogaa s osobom je jedno-stavna nije laka, govof je jednostavna.

Ovo rezultuje gubitkom ravnotee i loim poetkom odnosa. Kad prekrstite tepa na grudima, da li stavljate levu preko desne ili desnu preko leve? Ovaj osmeh emituje poruku da osoba koja se osmehuje ima taj-nu, miljenje koje zadrava za sebe ili stav koji vam nee rei. Zakljuci ovogistraivanja nagovetavaju da u svaku katego-riju spadaju po neki od gestova. Ako ustanovite da su povijena usta postala stalan deo vaeg repertoara, redovno vebajte osmehivanje, jer to ne samo da e vam pomoi da kasnije u ivotu ne izgledate kao ljutito kue, ve e i doprineti da se osea-Povijena usta mogu da prerastu u trajan izraz lica.

To ne znai da ena nc moe da bude isto tako autoritativna kao mukarac; meutim, e-sto osmehivanje moe da uini da deluje gvor autoritativno. TOP Related Posts.

AFFORDAPLANE PDF

DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Tugis Ova knjiga e vam pokazati ta propustate. U veini zapadnih i evropskih zemalja, rukovanje se izvodi kao pozdrav pri dolasku i odlasku u svim poslovnim kontekstima, a sve vie na zabavama i drutvenim skupovima, i to podjednako od strane ena i mukaraca. Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Oaravajue je to sto je ljudska ivotinja retko svesna da njeno dranje, pokreti i gestovi mogu da priaju jednu priu, iako glas moda pria sasvim drugu. Tri pravila za tano tumaenjeOno to vidite i ujete u nekoj situaciji ne mora obavezno da od-raava i stvarne stavove ljudi. Koji vas signal upozorava da politiar lazel Usne mu se pomeraju. Ukoliko, meutim, kae da se slae s onim to ste rekli, pre e biti da lae, zato to su njegove re-i i gestovi nepodudarni.

KENWOOD DDX 7025 PDF

DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

Taj pokret navodi ga da zauzme otvoreniji fiziki poloaj, a time iotvoreniji stav. Ustanovili su da sve kul-ture koriste iste osnovne izraze lica da bi pokazale emocije, to ih je navelo na zakljuak da ti givor takoe mora da su uroeni. Pacijenti su svako-dnevno izlagani minutnim seansama smeha. Takoe, druga grupa je imala kritinije miljenje o predavanju i predavau. Namerna upotreba dlanova u svrhu obmaneNeki Ijudi pitaju: Osmeh iskosa uz pogled navieGlave sputene i okrenute postrance, osmehujui se stisnutih usana, osoba izgleda mladalaki, veselo i tajnovito.

DIETA SCARSDALE MANTENIMENTO PDF

DEFINITIVNI VODIČ KROZ GOVOR TELA

.

Related Articles