IBN SIRIN TUMAC SNOVA PDF

Islamic dreams about Ibn Sirin Book find dream interpretations. If one is seeking marriage and sees a sealed book in his hand in a dream, it means that his betrothal to someone will end in marriage. Seeing or receiving a blank letter or a book from someone in a dream means absence of his news, or not knowing where he lives. If one sees a book descending to him from the heavens and if he thinks in the dream that he understood the contents, then whatever good or bad news it brings, it will be the same in wakefulness.

Author:Shakarisar Mecage
Country:Paraguay
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):18 August 2010
Pages:256
PDF File Size:14.1 Mb
ePub File Size:10.15 Mb
ISBN:975-1-24767-521-9
Downloads:38258
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShashicagePored ovih snova spominje se san Ibrahima a. Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a. Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Kada je Muhammed, a. Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti.

Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Takav je bio i san Ibrahima a. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Treba primijetiti koliko Jakub a. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. Tako npr.

Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Pred njim je sjedio Adem a. Kada me Adem a. Oprostili smo ti. Ustaj i upali svjetlo! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara.

Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio!

AGMA 6123-B06 PDF

Tumačenje snova

.

C3G TUBE PDF

Islamski sanovnik: konj – šta znači kad se sanja konj?

.

3RT1054 1AF36 PDF

Islamski Tumac Snova 1.1 APK

.

IESI DIN LABIRINT PDF

Tumač snova: Sanjanje djeteta

.

Related Articles