PIMPINAN AR-RAHMAN PDF

Anwar Rahman, S. Pendahuluan Manusia dilahirkan di bumi untuk menjadi kholifah penguasa atau pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya itu di akhirat. Dalam suart Al-Baqorah tersebut malaikat juga mempertanyakan kenapa menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah suka perselisih dan perang dan membuat kerusakan. Dalam konteks yang lebih khusus maka setiap individu mahasiswa harus menjadi rahmat bagi dirinya sendiri, orang lain mahsiswa lain dan alam sekitarnya kampus dan bangsanya.

Author:Kabar Taurn
Country:Uzbekistan
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):28 June 2007
Pages:160
PDF File Size:8.53 Mb
ePub File Size:3.17 Mb
ISBN:131-8-21564-446-4
Downloads:47171
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VoodoodalSaya berharap dengan terbitnya tafsir al-Quran versi Mandarin ini, ia dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat cina yang berhasrat untuk memahami al-Quran sama ada Muslim mahupun non Muslim. Antara kelebihan Tafsir Pimpinan edisi Mandarin adalah penggunaan Bahasa yang mudah berbanding kitab tafsir yang diedarkan oleh Arab Saudi yang menggunakan terjemahan perkata yang agak sukar untuk difahami. Penggunaan Tafsir Pimpinan Rahman mudah difahami oleh pelbagai peringkat umur samada yang masih baru atau telah lama memeluk Islam.

Usaha-usaha yang dijalankan bagi memudahkan umat Islam memahami dan menghayati Al Quran dalam pelbagai bahasa adalah amat penting sebagai satu medan dakwah yang sentiasa perlu diterokai pada hari ini. Dengan iltizam yang tinggi, Kerajaan akan teruskan langkah-langkah seperti ini agar seluruh rakyat di negara ini dapat menerima dari sekecil-kecil manfaat sehingga sebesar-besarnya sesuai gagasan Rahmatan Lil Alamin yang diperkenalkan. Kerjasama dan komitmen semua pihak dalam menjayakan misi dakwah selama ini harus dipuji.

Saya berharap kerjasama ini terus subur dan membuahkan manfaat yang lebih besar utuk masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mencadangkan agar JAKIM dapat menerbitkan Tafsir Pimpinan al-Rahman versi baharu yang lebih berkualiti, menarik dan mesra pengguna. Hal ini penting supaya kitab ini dapat dimanfaat lebih menyeluruh dan bersesuaian dengan konsep Rahmatan Lil Alamin yang diperkenalkan oleh Kerajaan.

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada JAKIM dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, UTM kerana berjaya mewujudkan kerjasama bagi memasukkan Tafsir Pimpinan Ar Rahman ke dalam e-Braille yang merupakan sebuah mesin taip braille elektronik berteknologi tinggi yang mula dibina oleh UTM semenjak tahun lagi.

Alhamdulillah peralatan ini telah berjaya dihasilkan pada tahun dengan kos RM 17, Kitab Tafsir Pimpinan al-Rahman yang dimasukkan ke dalam e-Braille pastinya dapat membantu generasi OKU penglihatan Muslim untuk menguasai ilmu tafsir al-Quran dengan lebih cepat dan tepat, Insya Allah.

Usaha ini jelas membuktikan bahawa kerajaan begitu prihatin dalam usaha menyantuni ummah khususnya melibatkan golongan kurang upaya. Dan kita juga begitu komited untuk mencari dana bagi mengurangkan kos e-Braille sehingga ia dapat dimanfaatkan secara lebih meluas kepada OKU penglihatan di negara ini.

CHRISTADELPHIAN STATEMENT OF FAITH PDF

Tafsir pimpinan Ar. Rahman kepada pengertian Al-Quran (30 juz).

.

DW734 MANUAL PDF

Listen to Bacaan Terjemahan Al-Quran Tafsir Pimpinan AR-Rahman now.

.

ASTM A853 PDF

Tafsir pimpinan ar-Rahman kepada pengertian al-Qur'an : (30 juz)

.

SAMSUNG RECLAIM MANUAL PDF

.

Related Articles