BRANDSIKRING AF BYGGERI PDF

Damuro Browser plugin You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. Revocation of your consent to the processing of your data Many data processing operations are only possible with your express consent. Functions of the Twitter service have been integrated into our website and app. Otherwise, the level of safety is reduced, explains Allan Anton Hansen. You may use these Byggri tags and attributes: We process your data for the following purposes:.

Author:Faujinn Vigis
Country:Spain
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):13 December 2016
Pages:36
PDF File Size:13.83 Mb
ePub File Size:13.71 Mb
ISBN:536-2-79789-633-7
Downloads:62563
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VojinByggelovens bestemmelser tager udgangspunkt i personsikkerhed. Retningslinierne i disse afsnit supplerer eksemplerne i de generelle afsnit. Eksemplerne i denne eksempelsamling omfatter traditionelle bygninger. Bygninger til brandfarlig virksomhed og driften af bygninger, hvor mange mennesker samles, er tillige omfattet af beredskabslovgivningens bestemmelser. En brandteknisk dokumentation er en beskrivelse af bygningens anvendelse, placering, aktive og passive brandsikringstiltag, redningsberedskabets indsatsmuligheder m.

Bygningens udformning og anvendelse Bygningen: F. Den brandtekniske dokumentation kan f. Drift og vedligehold Aktive og passive brandsikringstiltag. Bygningsreglement , kapitel 1. En drifts- og vedligeholdelsesplan kan blandt andet indeholde en beskrivelse af, hvordan de aktive og passive brandsikringstiltag vedligeholdes og kontrolleres, efter at bygningen er taget i brug.

Visse typer af bygninger er endvidere underlagt lovpligtige eftersyn, f. Modstandsevne mod brand DS Brandteknisk klassifikation. Modstandsevne mod brand. Disse kriterier er bl. Bygningsreglement , kapitel 5. Indrettes der f. Det er vigtigt, at de brandtekniske installationer, der anvendes i en bygning, giver et fredsstillende sikkerhedsniveau i hele bygningens levetid.

Oversigten over standarder og vejledninger mv. Components for automatic sprinkler systems. Part 8: Pressure switches pren Brandslukningssystemer. Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer Del 9: Deluge ventiler pren Brandslukningssystemer. Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer Del Multikontroller pren Brandslukningssystemer. Muligheden for anvendelse af et sikkert sted er ikke yderligere belyst i eksemplerne i dette afsnit. Ligeledes er det vigtigt, at flugtmuligheden ikke hindres af branden.

I denne type bygninger er personerne kendt med flugtvejene samtidig med, at bygningen er opdelt i mange brandceller med direkte adgang til trappe eller via flugtvejsgang. Det vil sige, at der er adgang til trapper i modsat retning fra hver enhed. De bredder, der er angivet i bygningsreglement , kapitel 3. Restauranter mv.

EL CARRER DE LES CAMELIES PDF

Brandsikring og lydisolering af tr├Žetageadskillelser

.

KAWASAKI STX 15F PDF

Brandsikring af dit byggeri

.

Related Articles